Peyzaj düzenlemesi tamamlanan bahçelerin devamlılığı belirli çalışmalarla sağlanır. Bu çalışmalar bahçelerimiz devamı, yaşanılabilirliği için gerekli çalışmalardır. Peyzaj düzenlemesi bitirilen bir bahçe için bahçe tamamlandı demek yanlış bir söylemdir. Bitmek bilmeyen bir çalışma asıl şimdi başlamaktadır.Bu çalışmalar bakım çalışmalarıdır.
        Peyzaj Bakımı; Canlı, cansız varlıkların veya alanın sürekliliğini korumak, kaliteli ve sağlıklı yetişmesi ve gelişmesini sağlamak amacı ile yapılan çalışmalara peyzaj bakımı denir.
Peyzaj Bakımı Çalışmalarını;
-Gübreleme
-Budama
-Çim Bakımı
-Sulama
-Hastalık Ve Zararlılarla Mücadele
-Malçlama
-Toprak İyileştirme ÇalışmalarıÇim Alan Bakımı
        Yeşil alanlar içerisinde bakımın en önemli olduğu kısımlar çim alanlardır. Çim alanların bakımında yapılması gerekli işlemler ;
        Çim biçimi; Çim bitkileri düzenli biçilerek mevsimine göre uygun kısalığa getirilmelidir. Düzensiz biçilen çim hastalıklara karşı daha davetkardır. Alt dokuları ve toprak tabakası kurumayacağı için toprak tabakasında yosunlaşma ve çim bitkilerin alt aksamında da sararma olacaktır. Bu durum zamanla çim bitkilerinin ölmesine neden olacaktır. Bu sebeple 
çim bitkileri ilkbahara girerken max 3 cm, yaz aylarında da max 5-6 cm boyunda olacak şekilde kısaltılmalıdır.
        Çim Havalandırma; Çim bitkileri sürekli sulama, biçim sonucu dökülen çim artıkları ve iklimsel nedenler, aşırı sıkılaşma neticesinde çim aralarında sararmalar olur. Bu sararmaların giderilmesi amacıyla havalandırma makinesi veya havalandırma tırmıkları ile çim alanlar tırmıklanarak çim bitkileri aralarındaki çim ölü tabakası alınmış olur. Bu sayede çim bitkilerinin araları açılarak hava ve güneş ışığı almaları neticesinde sağlıklı çim alanlar oluşmuş olacaktır.
        Tabaka Kırımı; Çim alan yüzeyi sulama, basım vb. gibi nedenlerle tabakalaşma yapar. Tabakalaşma da yosunlaşma, kaymak tabakası yaparak toprak üst yüzeyi geçirimsiz bir hal alır. Bu şekilde geçirgenliğini kaybeden üst toprak yüzeyi çim bitkilerini sıkar, suyu alt tabakaya geçirmez. Yosunlaşmada mevcut çim bitkilerine zarar verir. Bu tabakalaşmaya kırmak çim bitkileri için hayati önem taşır. Tabaka kırımı alanın üzerinden şiş veya şişli silindirle geçilerek yapılır. Tabaka kırımından sonra ise kumlama yapılır.
        Kumlama: Tabaka kırımından sonra alan içerisinde oluşan delikler mil yada dişli dere kumu serilerek doldurulur. Bu işlem sonucunda geçirgenliği ve havalanması üst düzeyde bir toprak tabakası oluşmuş olur. Geçirgenliği ve havalanması üst düzeyde olan bir toprak bitkilerin su ve besin ihtiyacının en iyi derece karşılandığı bir yaşam ortamı olur.


        Yabancı Ot Kontrolü; Çim alanlar içerisinde doğal yada taşınma yoluyla gelen tohumlar büyüyerek çim alan içerisinde mevcut çim bitkilerinin homojenliğini bozar yada mevcut alanın doğal türleri oldukları için büyümü hızları daha hızlı olduğu için alanı kaplarlar. Bunun neticesinde de çim bitkilerinin ölümüne, alanın homojenliğinin bozulması neden olurlar. Peyzaj Bakımlarında neredeyse en önemli konulardan biridir yabani ot kontrolü.       Yabani ot kontrölü mekanik yada kimyasal yollarla yapılabilir. Fiziksel yolla yabani ot kontrolü yılın her mevsimi yapılabilir. Ancak kimyasal yöntem kullanılacak ilacın türüne göre farklı sıcaklık dereceleri isterler.
        Gübreleme; Çim bitkilerinin yaşaması ve verimliliği alana uygulanacak gübreleme programı ile mümkündür. Her mevsim alana uygulanacak farklı bir gübreleme yada her toprak yapısına uygulanacak gübre içeriği farklı olmaktadır. Örneğin bazik toprağın alkalinliğini düzelttmek amacıyla asidik gübre takvileri yapılmalıdır. Yine kış aylarında uygulanacak gübrelemelerde fosforu yüksek gübre oranları, ilk bahar kullanılan gübrelerde azot miktarı yüksek gübreler kullanılmalıdır. Bu gübrelemelerle alakalı alanın keşfini yapan konusunda  uzman ziraat mühendisi ve peyzaj mimarlarına danışınız.
        İlaçlama; Çim bitkileri mevsimsel olarak farklı farklı hastalıklara yakalanabilirler. Buna etken aşırı sulama, alanda nemli hava çökmesi, kar yağışının alan üzerinde fazla kalması ve bitkilerin fazla besinsiz kalmasıdır.
        Yaz aylarında yada havaların birden ısınmasıyla çim bitkilerinde kök çürüklüğü, fusarium vb. gibi hastalıklar oluşabilir. Yada kar yağarken çim alan üzerinde gezme neticesinde çökerten hastalığı olur. Yeni çimlenen çim bitkilerindede kök boğazı çürüklüğü olabilir. Bu hastalıkları önlemek için hastalık doğru teşhis edilmeli ve doğru ilaçlama yapılmalıdır. Bu ilaçlamalar hastalığı durdurur. Hasta olup hastalığın durduğu ancak ölümlerin olduğu alandan tekrar çim çıkması için çim tamiratı yapılması gerekmektedir.
Kar zararından dolayı oluşan mantari hastalıklar neticesinde boşalan alanlar baharla birlikte tekrar kendisini doldurabilir. 
        Çim alanlarda oluşan diğer zararlılar danaburnu ve toprak altı kurtlarıdır. Yine doğru teşhis ve doğru tedavi yöntemleri ile buı zararlılardab kurtulmuş olunur. 
        Çim alanlarımız için ilkbahar, yaz ve sonbahar aylarında 15 günde bir ilaçlama yapılması çim sağlığı için gereklidir.
        Sulama; Çim bitkilerinin yaşaması ve verimliliği için en önemli faktörlerden biridir. Mevsime ve alanın geçirgenliğine göre alan ile ilgili sulama programı yapılmalıdır. Alan için sulama ne az ne de çok olmamalıdır. Az su verimliliği düşüreceği gibi çok su da alanda birikme yapacak bu şekilde alan içerisinde drenaj problemi oluşacaktır. Bu da hastalıklara davetiye çıkaracaktır. Aşırı su bitkilerin çürümesine neden olacaktır.
        Organik Artıkların Toplanması; Çim alan içerisine dökülen yaprak vs. gibi materyallerin toplanması hayati önem taşır. Toplanmayan bu materyaller bahçe içerisindeki bitki zararlıları için korunak olacak ve bu canlıların yaşam alanını oluşturmaktadır. Yine toplanmayan bu organik materyaller çim bitkilerinin çürümesine neden olur.


        Çim Alan Tamiratı; Çim alanlar ne kadar düzgün bakılırsa seyrelme veya kısmi ölümler olabilir. Bunun neticesinde hem alanın çim kalitesini arttırmak hemde daha sık bir doku elde etmek için çim tamamlaması yapılmalıdır. Bu işlem yukarıda sayılan tabaka kırımı, kumlama, havalandırma işleminden sonra birim m2 hesabı yapılarak alana çim tohumunun atılması ve daha sonra kapak toprağı ile kapatılıp sulanmasından ibaretttir. Bu işlem çim tohumunu optimum çimlenme aralığı olan ilkbahar ve sonbar aylarında yapılmalıdır.
Toprak Islahı
Toprakta İstenen Özellikler
-Toprak havadar, geçirgen, gözenekli, poröz olmalıdır. Bu özellik toprakta olursa kök gelişimi güzel olur ve bu şekilde sağlıklı bitkiler olur. Bu özellik toprak içerisinde doğal drenaj olmasına sebep olur.
-Su Tutma Kapasitesinin Yüksek Olması; Bitkinin yetiştiği ortamda nem sürekliliği olur ve bu suyun kökler aracılığıyla kullanır.
-Katyon Değişim Kapasitesinin Yüksek Olması; 
-Tuzluluk Olmamalı
-Ph Uygun Olmalı
-Hastalık ve Zararlı Etmeni Olmamalı
Toprak ıslahı organik ve inorganik materyalle yapılabilir.